Verksamhet

Vår uppgift

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har tagit till uppgift att främja galleriernas roll i offentligt svenskt konstliv, att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen, bland annat i kulturpolitiska frågor, och att arbeta för seriös utställarverksamhet med ansvar mot konstnärer, publik och samhälle. Mer »

Driva Galleri

Enligt ordboken är galleri en lokal för konstutställningar, men ett galleri idag är mycket mer än så. Vissa gallerier har inte ens en egen lokal utan arbetar mer projektinriktat i olika miljöer. Givetvis varierar arbetssättet mycket, men vi har försökt beskriva galleriets roll i två huvuddrag. Mer »

Aktuellt

VAR ÄR KONSTENS SKATTEREFORM?

Frågan om avskrivningsrätt för företag på samtida konst har varit aktuell i över femton år. Allianspartierna i den nuvarande regeringen är uttalat positiva till en sådan avskrivningsrätt tillsammans med Miljöpartiet. Den politiska viljan och riksdagsmajoriteten finns alltså för en skattereform som skulle stimulera konstsektorn utanför bidragssystemen. MEN ABSOLUT INGENTING HÄNDER! Mer »